FACTEC INNOVATION

ก้าวสู่ธุรกิจยุค 4.0 พัฒนาธุรกิจคุณสู่ระบบอัตโนมัติ กับ แฟคเทค อินโนเวชั่น

ยินดีต้อนรับ สู่ แฟคเทค อินโนเวชั่น

บริษัท แฟคเทค อินโนเวชั่น จำกัด มีบริการที่หลากหลาย ตอบ…
Read more


ตุลาคม 23, 2017 0

แฟคเทค กับ งานออกแบบและผลิตเครื่องจักร

บริษัท แฟคเทค อินโนเวชั่น ให้บริการออกแบบและผลิตเครื่อง…
Read more


ตุลาคม 24, 2017 0